Overview News

Gargaarsa Nyaataa Naannoo Hoongeen Miidhamaniif

8 October 2022 Aswin Endeman

Baroota dabaran Itiyoophiyaa keessatti naannoon hanga ta’e hanqinna roobaatiin miidhamuudhaan oomisha dhabuu fi du’aatii belladaa mudateera.Naannoo miidhaman keessaa naannoo Ziwaayi gargaaruuf Sheer Itiyoophiyaan abbaa warraa 800 isa tokkoof kiilo giraama 25 deeggarsa godheera.Gargaarssa kanas kara maanajimentii Sheertiin Bulchiinsa Aanaa Adaamii Tulluu Jiddoo Kombolchatti dabarfameera.Qoodinsi torbaan kana raawwatama.Akka maanajarri walittii dhufeenyaa naannoo Sheerii  obbo Amaan Muddaa ibsanitti.