Overview News

Guyyaa Qulqullinaa Naannoo Mana Barumsaa Sheeri

10 January 2023 Aswin Endeman

Guyya har’aa Qulqullinaa naannoo mana barumsa keenyaa irrattii barattonni keenyaa hirmaachuu keessaaniif baayee isiinitii boonne jirra. Hojiin qulqullinaa kun miseensoota kilaabii Eugumsaa naannoodhaan qinda’ee Baarsiisonni fi baaratoonni hedduu irrattii hirmaachuun gaataa pilaastikaa fi kan biro hedduu saassaabuun danda’amee jira. Gaataan jaajjaboo akkaa biyyattii illee raakkoo guddaa dha. Barratoonni fi Barsiisonni keenyaa dhaalootni haraa kun naannoo qulqulluu ta’e qaabachuu akkaa danda’an gochuuf qophaa’oo ta’uu isaanii agarsiisaani jiru. Dalaagaa Gaarii Baraattoota Keenya!