Overview News

Iddoo hojii Banaa haaraa: Barreessituu/ Gargaartuu Bulchiinsaa

27 January 2023 Aswin Endeman

Dargaggeettii fi humna haara kan qabdu, Barreessituu/Gargaartuu Bulchiinsaa tan Afaan Ingiliffaa sirriitti dubbattu kan adeemsa galtee alaa dhufu deeggartuu fi hojii barreessummaa /Gargaartuu Bulchiinsaa guyyaa guyyaa waajjira Finfinnee keessatti hooggantu barbaanna.

Please click here to find more information.